Khuyến mãi
DANH MỤC SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG | SIEUTHIDOLUONG.VN

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Sieuthidoluong.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà Sieuthidoluong.vn cần thành viên cung cấp để Sieuthidoluong.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận

 

và gửi hàng cho quý khách hàng.

 

- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sieuthidoluong.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

 

- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Sieuthidoluong.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 

- Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Sieuthidoluong.vn.

 

- Giải đáp thắc mắc khách hàng.

 

- Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.

 

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website.

 

- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.

 

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Sieuthidoluong.vn

 

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sieuthidoluong.vn.

 

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

   3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.

 

   4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

- Công ty TNHH Thi ết B ị Đo L ư ờng AH  Vi ệt Nam

 

23/2B L ê V ăn Th ịnh, KP5, P.B ình Tr ưng Đ ông, Tp. Th Đ c, Tp.H ồ Ch í Minh

 

Email: giangtien7287@gmail.com

 

Hotline: 0989.921.545

 

   5. Những người và tổ chức có thể được tiếp cận thông tin người tiêu dùng

 

Công ty TNHH Thi ết B ị Đo L ư ờng AH Vi ệt Nam và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

 

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

   6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Sieuthidoluong.vn thực hiện việc này.

 

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website Sieuthidoluong.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sieuthidoluong.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Sieuthidoluong.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 

  7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

- Thông tin cá nhân của thành viên trên Sieuthidoluong.vn được Sieuthidoluong.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sieuthidoluong.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

 

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sieuthidoluong.vn  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Sieuthidoluong.vn.

 

- Ban quản lý Sieuthidoluong.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sieuthidoluong.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.